INDIVIDUELL TRÄNING

Individuell träning

Individuell ledarskapsträningDu har kanske gått ledarskapsutbildningar, kanske riktigt bra sådana.
För att verkligen utvecklas i sitt ledarskap, behöver man omsätta kunskaper i verkligheten och träna i sin egen vardag.

Ledarskapsarenan* är ett träningsprogram som fokuserar på utvecklingen av ditt personliga ledarskap - hur du samspelar med dig själv och din omgivning. Till din hjälp får du en personlig ledartränare.

Programmet stärker och utvecklar dina ledaregenskaper genom mental och intellektuell träning. Träningen är individuell och anpassas efter dina förutsättningar och behov. Tillsammans med mig som ledartränare lägger du upp ditt träningsprogram. Genom regelbundna möten och egen träning däremellan, övar du upp dina ledaregenskaper och din förmåga att leda dig själv och andra tillsammans mot organisationens mål.

Programmet sträcker sig över ca ett års tid.

 Individuell ledarskapsträning
för ledningsgruppÖnskar ni lyfta alla i hela ledningsgruppen till en ny ledarskapsnivå?

I vissa situationer och utvecklingsfaser i en organisation är det extra lämpligt att låta hela ledningsgruppen få samma ledarskapsträning samtidigt - att öka kompetensen och samtidigt förtydliga gemensamma referensramar.

Varje enskild chef/ledare i ledningsgruppen erhåller under detta program individuell träning under stöttning av sin ledartränare. Som komplement varvas de individuella mötena med gemensamma fördjupande seminarier/workshops.

Som bas för programmet används, precis som i den individuella ledarträningen, programmet Ledarskapsarenan. Programmet sträcker sig över ca ett års tid och anpassas efter organisationens och individernas behov.

Resultatet blir ökad ledarskapskompetens för varje individ, samtidigt som gruppen får en gemensam vokabulär och plattform att bygga sitt uppdrag kring.
Programinnehåll Ledarskapsarenan*, se här.

*) Ledarskapsprogrammet Ledarskapsarenan är utvecklat av Annette Runsteen och Kim Karhu, Day2Day Leadership AB www.day2day.se
Fristående LedarskapscoachingOavsett om du redan har gått ledarträningsprogrammet Ledarskapsarenan eller inte, så kan det finnas ett behov för stöttning och bollplank under en tid.

Den fristående ledarskapscoachningen hjälper dig att bli coachad framåt i dina tankar kring en viss fråga eller ett specifikt område. Med min utbildning som Coach på PCC-nivå enligt ICF, stöttar jag dig i att sortera bland dina funderingar och frågor samt hitta nya lösningar.