OM

Företaget:


Hallhagen Ledarskap tillhandahåller tjänster med tonvikt på Långsiktig Individuell Ledarträning.

Efter behov kompletterar vi bl a med:


  • Ledningsgruppsutveckling
  • Beteendeprofilsanalyser
  • Målstyrning
  • Grupputveckling
  • Coachande samtal
  • Konflikthantering
  • Ständiga förbättringar


Våra kunder finns inom alltifrån tillverkande industri, handel, transport & logistik, shipping, forskning, IT, kommuner, kommunala bolag till skola, vård, advokatbyråer m.m.


Företaget är verksamt främst i södra Sverige - mellan Göteborg till Skåne i väster och Kalmar till Blekinge i öster.


Jag som tränare:

Jag har lång erfarenhet av att arbeta som chef och ledare i tillverkande industri. Dessutom har jag drivit förändringsprocesser i såväl svensk som i internationell miljö.

Idag ingår jag dessutom i ett rikstäckande nätverk av ledarskapskonsulter som alla tillhör Day2Day Leadership
– ett nätverk där vi regelbundet träffas för att själva tränas och utvecklas.

Som civilingenjör med fördjupande utbildning inom arbetspsykologi står jag stadigt på två helt olika och kompletterande ben.