SAMARBETEN

Samarbeten

Ingen av oss kan vara expert på allt, men genom att samarbeta kan vi vidga våra vyer och nå längre. Jag har ett stort antal samarbetspartners vilka jag varmt rekommenderar för att säkra ett ännu bättre totalresultat.

DAY2DAY LEADERSHIP

Ledarskapsträning

day2dayleadership.com

linkedin.com

METTE BOHLIN / STRESSA NER

Stresshantering

www.stressaner.se

INGRID SJÖSTEDT/
UPPHANDLINGSRÅDGIVARNA

Upphandlingar och anbud

upphandlingsradgivarna.se

linkedin.com

KAHEMI AB

KBT
Gott medarbetarskap
www.kahemi.com

www.tafighten.nu
linkedin.com

OLLE BROBERG / OBVISION AB
Grundläggande VD-utbildningar

www.obvision.se

linkedin.com